SEXAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE AGOSTO 12 DE 2017

VIGÉSIMO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AGOSTO 17 DE 2017

VIGÉSIMO SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AGOSTO 23 DE 2017